STRONA GŁÓWNA > NASZE USŁUGI > DOTACJE UE
Witamy, sobota 2011.09.17
 
Bez względu na to kim jest nasz klient (przedsiębiorstwo, samorząd, czy organizacja pozarządowa) proponujemy następujący zakres współpracy przy pozyskaniu dotacji zarówno z funduszy strukturalnych, jak i programów przedakcesyjnych PHARE:
 
Analiza skuteczności projektu w stosunku do celów programów europejskich
 
Pomoc w doborze podwykonawców projektu (firmy akredytowanej) i wsparcie w kontaktach z nimi, organizacja i dokumentacja przepływu informacji
 
Stworzenie wniosku o dofinansowanie oraz pomoc w skompletowaniu dokumentacji
 
Opracowanie wymaganych załączników (studium wykonalności, biznes plan, raport z oddziaływania inwestycji na środowisko)
 
Poprawne złożenie wniosku
 
Pomoc w zarządzaniu realizacją całego projektu, dokumentacją i finansami projektu w stopniu niezbędnym do jego prawidłowego działania i rozliczenia
 
Przygotowanie sprawozdań okresowych i sprawozdania końcowego merytorycznego (technicznego) i finansowego
 
Kontakty z instytucjami finansująco - kontrolnymi
 
Ostateczny zakres zlecenia zależy od decyzji klienta.
 
O FIRMIE | AKTUALNOŚCI | DOTACJE UE | DORADZTWO GOSPODARCZE | SZKOLENIA | ZREALIZOWANE PROJEKTY | FORMULARZ | NASZ ADRES