STRONA GŁÓWNA > NASZE USŁUGI > DORADZTWO GOSPODARCZE
Witamy, sobota 2011.09.17
 
Proponujemy wykonanie następującego zakresu prac o charakterze doradczo-konsultingowym:

 Przygotowanie biznes planów inwestycji

 Opracowanie studium wykonalności inwestycji

 Pomoc w uzyskaniu dofinansowania zewnętrznego

 Doradztwo marketingowe

 Budowanie strategii

 Prowadzenie badań rynku

 Opracowywanie planów marketingowych

 Analiza pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa

 Analizy ekonomiczno-finansowe

 Programy restrukturyzacji organizacyjnej i kosztowej

 Tworzenie systemów budżetowania

 Dokumentacja techniczna inwestycji:

  - Koncepcje architektoniczne

  - Projekty architektoniczne wraz z projektami branżowymi

  - Nadzór budowlany

  - Raporty z oddziaływania na środowisko

  - Operaty wodno - prawne

  - Inne projekty techniczne
 
O FIRMIE | AKTUALNOŚCI | DOTACJE UE | DORADZTWO GOSPODARCZE | SZKOLENIA | ZREALIZOWANE PROJEKTY | FORMULARZ | NASZ ADRES