STRONA GŁÓWNA > INFORMACJE > AKTUALNOŚCI
Witamy, sobota 2011.09.17
 
Aktualności:
 
Inicjatywa Technologiczna I  
(2007-10-03)

Firma FOCUS P brała czynny udział przy opracowaniu wniosków o dotacje składanych w ramach Inicjatywy Technologicznej I. Julita Pawłowska była zewnętrznym ekspertem biznesowym przy Gdyńskim Centrum Innowacji (które pełni rolę jednostki wspierającej dla IniTechu). Z przyjemnością możemy już Państwa poinformować, że w wyniku oceny panelu ekspertów oraz rekomendacji Ministra zostały już przyznane 4 dotacje dla projektów opartych na polskich innowacyjnych pomysłach. Beneficjentami programu są następujące firmy: IVO Software, TeleMobile, SmartMedia oraz DATERA.

Audyt energetyczny - nowa usługa firmy  
(2007-10-02)

Firma FOCUS P uruchomiła nową usługę związaną ze sporządzaniem certyfikatów energetycznych i audytów energetycznych. Doradztwo w tym zakresie obejmuje szereg czynności związanych z oceną i analizą aktualnego stanu pozyskiwania energii, jej użytkowania w badanym obiekcie oraz wskazanie potencjalnych możliwości i obszarów poprawy i racjonalizacji tego stanu. Zgodnie z Ustawą Termomodernizacyjną, audyt energetyczny to opracowanie określające zakres i parametry techniczne oraz ekonomiczne przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, ze wskazaniem rozwiązania optymalnego, w szczególności z punktu widzenia kosztów realizacji tego przedsięwzięcia oraz oszczędności energii.

Szkolenia z zakresu rozliczania dotacji  
(2007-10-02)

Głównym celem organizowanych szkoleń i warsztatów jest zdobycie nowych umiejętności w zakresie prawidłowego prowadzenia i rozliczenia dotacji pozyskanych przez Beneficjentów w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka oraz Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Szkolenie obejmuje m.in. obowiązki Beneficjenta wynikające z zawartej umowy o dofinansowanie projektu, kontrola w zakresie prawidłowości realizacji oraz audyt zewnętrzny projektu, monitoring i sprawozdawczość z realizacji, w tym monitoring wydatków w projekcie. Szkolenie jest opracowywane na specjalne potrzeby odbiorcy i przeprowadzane w siedzibie firmy. W ramach szkolenia są prezentowane zarówno zagadnienia teoretyczne oraz praktyczne z zakresu zasad prowadzenia oraz prawidłowego przeprowadzenia procesu rozliczenia dotacji.

 
O FIRMIE | AKTUALNOŚCI | DOTACJE UE | DORADZTWO GOSPODARCZE | SZKOLENIA | ZREALIZOWANE PROJEKTY | FORMULARZ | NASZ ADRES