STRONA GŁÓWNA
Witamy, sobota 2011.09.17
 AKTUALNOŚCI
2007-10-03
Firma FOCUS P brała czynny udział przy opracowaniu wniosków o dotacje składanych w ramach Inicjatywy Technologicznej I. Julita Pawłowska była zewnętrznym ekspertem biznesowym przy Gdyńskim Centrum Innowacji (które pełni rolę jednostki wspierającej dla IniTechu). Z przyjemnością możemy już Państwa poinformować, że w wyniku oceny panelu ekspertów oraz rekomendacji Ministra zostały już przyznane 4 dotacje dla projektów opartych na polskich innowacyjnych pomysłach. Beneficjentami programu są następujące firmy: IVO Software, TeleMobile, SmartMedia oraz DATERA.
  CZYTAJ WIĘCEJ

2007-10-02
Firma FOCUS P uruchomiła nową usługę związaną ze sporządzaniem certyfikatów energetycznych i audytów energetycznych. Doradztwo w tym zakresie obejmuje szereg czynności związanych z oceną i analizą aktualnego stanu pozyskiwania energii, jej użytkowania w badanym obiekcie oraz wskazanie potencjalnych możliwości i obszarów poprawy i racjonalizacji tego stanu. Zgodnie z Ustawą Termomodernizacyjną, audyt energetyczny to opracowanie określające zakres i parametry techniczne oraz ekonomiczne przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, ze wskazaniem rozwiązania optymalnego, w szczególności z punktu widzenia kosztów realizacji tego przedsięwzięcia oraz oszczędności energii.
  CZYTAJ WIĘCEJ

2007-10-02
Głównym celem organizowanych szkoleń i warsztatów jest zdobycie nowych umiejętności w zakresie prawidłowego prowadzenia i rozliczenia dotacji pozyskanych przez Beneficjentów w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka oraz Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Szkolenie obejmuje m.in. obowiązki Beneficjenta wynikające z zawartej umowy o dofinansowanie projektu, kontrola w zakresie prawidłowości realizacji oraz audyt zewnętrzny projektu, monitoring i sprawozdawczość z realizacji, w tym monitoring wydatków w projekcie. Szkolenie jest opracowywane na specjalne potrzeby odbiorcy i przeprowadzane w siedzibie firmy. W ramach szkolenia są prezentowane zarówno zagadnienia teoretyczne oraz praktyczne z zakresu zasad prowadzenia oraz prawidłowego przeprowadzenia procesu rozliczenia dotacji.
  CZYTAJ WIĘCEJ

"Główną domeną naszej działalności jest pomoc w pozyskiwaniu dotacji z funduszy strukturalnych oraz przedakcesyjnych finansowanych z Phare. Pomagamy zbudować projekt w celu prawidłowego wypełnienia wniosku o dotację wraz z wymaganymi załącznikami takimi jak studium wykonalności lub biznes plan. Przygotowujemy raporty z oddziaływania na środowisko oraz dokumentację techniczną inwestycji. Ponadto prowadzimy szkolenia oraz świadczymy usługi doradcze dla przedsiębiorstw. Dziękujemy za odwiedzenie naszej strony."
  NASZE USŁUGI
   SZKOLENIA
  Ważne linki
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
Fundusze Strukturalne
Unia Europejska
Polska Reprezentacja Komisji Europejskiej
Ministerstwo Rolnictwa (SPO Rolnictwo)

  NASZ ADRES
  PU FOCUS P
  81-814 Sopot
  ul. Tatrzańska 5
  Tel/fax (058) 554 53 52

O FIRMIE | AKTUALNOŚCI | DOTACJE UE | DORADZTWO GOSPODARCZE | SZKOLENIA | ZREALIZOWANE PROJEKTY | FORMULARZ | NASZ ADRES